Denne siden brukes om man skal aktivere et abonnement på en datamaskin som ikke har internett tilgjengelig.
For datamaskiner som er knyttet til internett (de aller fleste) behøver man ikke benytte denne siden.


Kundenavn
Kundenøkkel
Språk
Versjon
Brukernavn
Fullt navn
Datamaskinnavn
Hemmelig nøkkel