Beställar-/resursnummer som arbetsgivaren kräver ska anges på fakturan. Om arbetsgivaren inte kräver detta, skriv "Behövs inte".
Antal licenser
Totalsumma NOK 0