Her kan du endre slik at det blir nytt referansenummer på neste faktura når ordren fornyesReferensnummer för faktura *
Antal licenser
Totalsumma NOK 0
* Alla kommuner kräver att ett referensnummer anges på fakturan. Detta kallas resursnummer, beställarnummer, ID-nummer el. dyl. beroende på var du arbetar. Fråga din kommunala arbetsgivare vad som är det relevanta referensnumret och skriv detta. Om du är privatanställd, skriv ”Privatanställd”.