Her kan du endre slik at det blir nytt referansenummer på neste faktura når ordren fornyesReferansenummer for faktura *
Antall bokmålslisenser
Antall nynorsklisenser
Sum NOK 0
Mva NOK 0
Sum total NOK 0
* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».